תוכניות הרדיו
"המילון לעברית מדוברת" - כרך א'

כל מי שרואה בשפה, נוסף לבעיותיה הלשוניות והטכניות, השתקפות פסיכולוגית וחברתית של האנשים הדוברים אותה בזמן נתון, חייב לגלות עניין בשפה המדוברת, שהיא לשון-החול הסובבת בשווקים ומפרנסת את בעליה, בשעה ש"העברית-של-שבת" מנמנמת בבית מעל דף עגנון וצלחת חמין. סופרים ומשוררים בני זמננו נזקקים יותר ויותר לאוצר השפה המדוברת, והדורות הבאים, שירצו לדעת פירושן של מילים ולעמוד על דקויות השפה וגווניה העשירים, לא יוכלו לעשות זאת ללא עזרת מילון.

הספר ראה אור בשנת 72', הוצאת א.לוין-אפשטיין.
אזל מדפוס.