תוכניות הרדיו
"ירושלים מבפנוכו"

 לירושלים
היו –
ויש –
מיליארדי
מעריצים,
וסוגדים,
ומפארים,
ומרוממים,
ומשפצים,
ו"משחיתים",
ועולי-רגל,
ובאים-למות,
ולוקל-פטריוטים,
ו"אסלים",
ומה לא.
וכמובן –
שכל-אלה :
רציניים !
ויבשים.
אבל !
חוץ מהנ"ל –
חיים
בירושלים
גם סתם
בני-אדם,
"תקועים",
ואלה –
מסתכלים
על ירושלים
מזווית-ראייה
לגמרי –
אחרת,
ומרשים-לעצמם
לצחוק.
ובכיף.
ת'ספר הזה
כתבה
אחת
"תקועה" –
( ארבעים שנה !)
וצוחקת.
עדיין.

הספר ראה אור בשנת 88',
הוצאת עידנים\ידיעות אחרונות.
אזל מדפוס.