תוכניות הרדיו
"ברכות וקללות"

 ברכות וקללות מכל המינים והסוגים :
התרבות שלנו ממש שוקקת ברכות וקללות. על כל צעד ושעל – החל במקורות הראשונים, דרך כל ההסטוריה, וגמור בדיבור השוטף בימינו אלה – מצויות ברכות וקללות בשפע עצום, על כל נושא שבעולם, על כל אירוע בחיים. כנראה שאנחנו, היהודים, ייחסנו לברכות ולקללות חשיבות מרובה, מה גם שהציונות הפגישה, פה בארץ, ברכות וקללות מעשרות עדות ומשבעים לשונות.
הספר הזה מכיל דוגמאות טובות מכל הרמות, מכל העדות, מכל ארצות-המוצא, בקיצור : קצת מזה וקצת מזה – מכל מה שמצוי אצלנו ובמקומותינו.
בשביל שיהיה מעניין – מוינו כאן הברכות והקללות על-פי נושאים, כל נושא עם הברכות והקללות המתאימות לו :
חיים ומוות ; גן-עדן וגיהנום ; שלום ומלחמה ; אושר ואומללות ; הבית והמשפחה ; וכו' ; בריאות וחולי ; שמים וארץ ; עונות השנה והחגים ; וכו' ; עשירים ועניים ; צדיקים ורשעים ; אהבה ושנאה ; פגישות ופרידות ; וכו' ; ציונות, גאולה, מדינה, עם, מנהיגים, עבודה, מקצועות, ספורט, אומנות, ; וכו' וכו' וכו', על מה אין כאן. הכל בכל מכל כל יש כאן.

אם בא לך לברך או לקלל – תמיד ובכל מקרה תוכל למצוא כאן ברכה ראויה או קללה הולמת. (על אחריותך !)

קרא, עיין, דפדף – ושיהיה לך רק בריאות !

הספר ראה אור בשנת 84', הוצאת כתר.
אזל מדפוס.