תוכניות הרדיו
עמוס בן-פורת

 רב"ט עמוס בן-פורת (מופיע בספר בשם 'יובל ארנון')
נפצע בהתקפה הראשונה על צפת ומת מפצעיו ב- 8.5.1948

מתוך אתר "יזכור":
הצטרף לפלמ"ח באוגוסט 1947 והיה חבר בהכשרה שבקבוצת כינרת. היה מ"כ בחטיבת "יפתח" ונפצע בהתקפה על "המצודה" בצפת. נפטר מפצעיו יומיים לאחר מכן.

כך מספרת עליו נתיבה:
כל המטה הלך והתמלא באנשים. מי לא היה שם. וכולם דיברו בצעקות, בהתרגשות, ופתאום גם הגיעו מכוניות ! מראש-פינה ! העיזו ועברו את משטרת הכנען ! שהיא בכל זאת עוד לא היתה בידינו. ונשפכו מהמכוניות – מולה כהן, עם כל המטה של החטיבה, ותיכף אחרי זה בא גם יגאל אלון, וממש – קהל חוגג. ומולה אמר למישהו : "מה יש לה ? מה היא יושבת כמו בתשעה באב ?" והתכוון אלי, לא היבטתי, אבל ידעתי, הוא אמר את זה בכזה לחש, והמישהו אמר למולה: "אולי כבר סיפרו לה על רוחלה, אתה שמעת שרוחלה הלכה ? מפגז של תותח, היא היתה החברה שלה הכי טובה", ופה – פה אני חטפתי ממש היסטריקה, וצרחתי: "שלא תבלבלו את המוח ! אני לא מאמינה ! לזה ? לזה אני בשום אופן לא אאמין ! איפה רוחלה ! אני רוצה לראות את רוחלה !" ואיך היגעתי לבית-חולים – אני לא יודעת, רק ששמה רצתי דבר ראשון אל עמוס בן-פורת, שהיה פצוע בבטן ושכב כבר בבית-חולים עוד מההתקפה הראשונה שלנו על הפטמה, זו שפספסנו, ואני הייתי מבקרת אותו כל פעם, בימים שעברו בין ההתקפה הראשונה להתקפה השנייה, היינו חברים נורא טובים, הוא היה מהכשרת "תומר", אלה שאני הייתי מפקדת שלהם בקיבוץ כינרת, והוא היה כזה מלך, אז גם בבית-חולים הוא תיכף השתלט על העניינים והוא ידע כל מה שהולך שם.